Dom Aukcyjny AUKCJEBRONI.PL zaprasza do uczestnictwa w Aukcjach Internetowych.

Informacje o poszczególnych typach aukcji, jak równiez informacje o tym jak wystawic wlasna bron, znajduja sie ponizej. 

Prosimy o zapoznanie sie z regulaminem oraz warunkami udzialu w aukcji.

 

  

Oplata weryfikacyjna

Instrukcja uczestnictwa

 

Aukcja internetowa

 

Informacje dla sprzedajacych

 

Regulamin aukcji

 

O nas


Aukcja internetowa

Aukcja odbedzie sie wylacznie za posrednictwem platformy internetowej Domu Aukcyjnego. Na aukcji zostanie przedstawiona cala bron znajdujaca sie w katalogu aukcyjnym. Ze wzgledu na duza ilosc prezentowanych egzemplarzy, aukcja bedzie niepowtarzalna okazja do zakupu ciekawych jednostek broni. Atrakcyjne ceny wywolawcze beda dodatkowa zacheta do aktywnej licytacji.

Uczestniczenie w Aukcji Internetowej umozliwia zlozenie oferty kupna na dany obiekt w okreslonej kwocie wyrazonej w pelnych zlotych. Oferta musi byc zgodna z tabela postapien zmieszczona ponizej. Istnieje mozliwosc modyfikacji oferty w czasie trwania aukcji. Uczestnik w danym momencie widzi najwyzsza zlozona oferte licytacji. Licytacja konczy sie wraz z koncem Aukcji Internetowej, a licytacje obiektu zwycieza najwyzsza zlozona oferta kupna. O zwyciestwie w licytacji informowany jest uczestnik wygrywajacy licytacje, z którym zostaje zawarta umowa.

Przystepujac do Aukcji, Uczestnik deklaruje cene maksymalna Towaru, która w przypadku wygranej zobowiazuje sie zaplacic. Uczestnik moze zmieniac wysokosc ceny maksymalnej w trakcie Aukcji, nie moze jednak wskazac kwoty nizszej badz równiej niz aktualna cena okreslona w Aukcji. Przebicie ofert innych Uczestników, w zaleznosci od aktualnej ceny Towaru, nastepuje automatycznie o odpowiednia kwote postapienia, zgodnie z ponizsza tabela:

Najwyzsza oferowana cena w danej chwili

 

Kwota postapienia

 

0,00 - 1.999,99 zl

 

50 zl

 

2000,00 - 4.999,99 zl

 

100 zl

 

5.000,00 - 9.999,99 zl

 

500 zl

 

10.000,00 - 49.999,99 zl

 

1.000 zl

 

50.000,00 - 99.999,99 zl

 

2.000 zl

 

powyzej 100.000,00 zl

 

5.000 zl

 

Uwaga: Wylicytowana cena zostanie powiekszona o oplate aukcyjna w wysokosci 10 % plus Vat (lacznie 12,3 %) wylicytowanej ceny.

Osoby rejestrujace sie do systemu aukcyjnego po raz pierwszy zobowiazane sa do dokonania oplaty weryfikacyjnej w wysokosci 1 PLN, platne poprzez system Przelewy 24.pl. W przypadku nowo zarejestrowanych uczestników obowiazuje limit w wysokosci 2500 zl na dany obiekt. W przypadku, gdy uczestnik aukcji przewiduje wiekszy budzet na licytacje nalezy skontaktowac sie z Domem Aukcyjnym.

Po dokonaniu weryfikacji przez Dom Aukcyjny istnieje mozliwosc zniesienia limitu.

Bron na czas aukcji przechowywana jest w siedzibie Domu aukcyjnego. Obiekty licytowane beda udostepnione do prezentacji w trackie trwania Aukcji w siedzibie Domu Aukcyjnego przy Al. Krakowskiej 22A w Jankach k. Warszawy.

Odbiór wylicytowanych obiektów po uiszczeniu zaplaty równej zlozonej ofercie powiekszonej o oplate aukcyjna. Odbiór obiektów odbywa sie wylacznie w siedzibie Domu Aukcyjnego. Odbiór powinien nastapic w przeciagu 60 dni od zakonczenia aukcji.

Prosimy o zapoznanie sie z regulaminem aukcji.

Kryteria oceny stanu technicznego broni dokonywanego przez zespól ekspertów:

Bron wspólczesna:

 • Stan 0 - Bron nowa objeta gwarancja producenta
 • Stan 1 - Brak lub lekkie slady uzytkowania
 • Stan 2 - Normalne slady uzytkowania
 • Stan 3 - Duze slady uzycia
 • Stan 4 - Bron zuzyta

Bron historyczna:

 • Stan I: idealny
  • Wszystkie czesci oryginalne, oryginalna oksyda, stan wewnetrzny i zewnetrzny nie zmieniony.
 • Stan II: bardzo dobry
  • Wszystkie czesci oryginalne, co najmniej 80% oryginalnej oksydy, widoczne oznaczenia i numery, mozliwe delikatne otarcia elementów drewnianych
 • Stan III: dobry
  • Oryginalne czesci, wiekszosc oryginalnej oksydy, brak wzerów, widoczne oznaczenia i numery, mozliwe zarysowania i ubytki w elementach drewnianych
 • Stan IV: dostateczny
  • Moga wystepowac czesci nie oryginalne, mozliwe niewielkie slady rdzy, mozliwe czesciowe lub calkowite odnowienie, widoczne numery i wiekszosc oznaczen, drewno odnowione lub z powaznymi ubytkami, mozliwe wgniecenia lub drobne uszkodzenia, mozliwe ubytki lub uszkodzenia elementów drewnianych
 • Stan V: slaby
  • Istotne czesci wymienione lub nieorginalne, mozliwy brak drobnych czesci, czesci metalowe mocno skorodowane lub uszkodzone, brak oksydy, niewidoczne oryginalne oznaczenia broni poza jej numerem, powazne uszkodzenia lub ubytki elementów drewnianych.


UWAGA: Do zakupu broni palnej wymagane jest przedstawienie waznego dowodu osobistego oraz zaswiadczenia upowazniajacego do zakupu danego typu broni zgodnie z ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549) najpózniej w dniu jej odbioru. Prosimy o uwazne zapoznanie sie z regulaminem aukcji

Kontakt: Dom Aukcyjny AUKCJEBRONI.PL
Telefon: 22 71 56 998
Email: kontakt@aukcjebroni.pl
Adres: Centrum Broni Janki, Al. Krakowska 22A 05-090 Janki


POLITYKA PRYWATNOSCI

1. Podane dane osobowe sa  przetwarzane w celu niezbednym dla wykonania umowy oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczen lub obrony przed nimi, a takze w celach analitycznych i statystycznych.

Podstawa przetwarzania danych jest:

 • art.6 ust. 1, lit. a - zgoda (newsletter)
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)
 • art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony interes administratora

Podanie danych na formularzu rejestracyjnym jest obowiazkowe jezeli uczestnik chce wziac udzial w aukcji (obowiazek umowny).

Dane osobowe beda przechowywane w niezbednym zakresie do czasu przedawnienia roszczen cywilnoprawnych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach analityki.

Dane osobowe moga byc ujawniane dostawcom uslug i systemow informatycznych w celach niezbednych
dla wykonania przedmiotu umowy.

2. Uczestnik aukcji ma prawo do wgladu do swoich danych w siedzibie Domu aukcyjnego oraz prawo
do ich poprawiania, a takze do zadania zaprzestania ich przetwarzania ze wzgledu na szczegolna sytuacje.

3. Prawa Uczestnika aukcji

W zwiazku z przetwarzaniem przez Dom aukcyjny danych Uczestnika aukcji, Uczestnikowi przysluguje szereg uprawnien:

 • Uczestnik moze uzyskac informacje o tym w jaki sposob i w jakim zakresie Dom aukcyjny przetwarza dane Uczestnika oraz dodatkowo kopie jego danych osobowych. W przypadku, gdy prosba Uczestnika obejmuje kopie danych Uczestnik pomoze Domowi aukcyjnemu wskazujac kopie jakich danych chcialby otrzymac. Dom aukcyjny moze naliczyc oplate w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony. Wysokosc oplaty bedzie odpowiadala kosztom jej przygotowania;
 • Uczestnik moze zazadac sprostowania swoich danych (jesli zostaly blednie zapisane lub jesli sie zmienily), ich usuniecia (jesli nie ma podstawy do tego, aby Dom aukcyjny je przetwarzal) lub ograniczenia przetwarzania (jesli Uczestnik chce aby Dom aukcyjny przetwarzal jego dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu Uczestnika lub wniosku o sprostowanie danych, a takze jesli Uczestnik chce aby dane zostaly przechowane w zwiazku z jego roszczeniami);
 • Uczestnik moze zazadac przekazania swoich danych, ktore dostarczyl Domowi Aukcyjnemu, w ustrukturyzowanym, powszechnie uzywanym formacie, nadajacym sie do odczytu maszynowego. Otrzymane dane Uczestnik moze samodzielnie przekazac wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jesli bedzie to technicznie mozliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardow bezpieczenstwa, Dom aukcyjny moze na zadanie Uczestnika  zrobic to za niego.;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych Uczestnika przez Dom aukcyjny odbywa sie na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) Uczestnik moze sprzeciwic sie takiemu przetwarzaniu;

Uczestnikowi przysluguje takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Jesli Uczestnik uwaza, ze przetwarzanie przez Dom aukcyjny jego danych narusza prawa Uczestnika powinien poinformowac o tym Dom aukcyjny. Dom aukcyjny stara sie reagowac na uwagi i sugestie Uczestnikow aukcji